Produkter

 

De Analoga Hjälparna

Den här Hjälparen hjälper till med att påminna och uppmärksamma och förklara att man måste förstå helheten när man rör sig i 'design space'.

 

CC BY-SA 4.0 license