Praktiska Sätt

Här finns olika praktiska sätt och verktyg.

Kriteriet för att listas här är att det är praktiska verktyg som team kan använda för arbete. Inga beskrivningar av metodiker eller teori. Det skall också vara så enkelt, självförklarande eller finnas en förklaring, att det går att ta med sig från ett webinar eller liknande och använda i teamet, dagen efter.