Om

A logga

Design av digitala produkter är en typ av designarbete och en förutsättning för designarbete är en designkultur, a 'design culture'. Vi är ett produktbolag, inte konsulter eller ett tjänsteföretag och vi avser att utveckla och producera produkter som kan etablera en designkultur för design av digitala produkter. Design är en tjänst, se t.ex 'Design Way'(Stolterman) och för andra, därmed ofta i form av konsultverksamhet så vi är inte främmande utan rör oss i både utvecklande verksamheter och som konsulter. Det är där vi hämtar insikter och provar praktiskt och lär oss.  

En insikt är att det användare vill ha är 'något jag kan börja använda imorgon '.

Ambitionen är alltså att:

- Omvandla teorier, mindset, metodiker till verktyg som kan hjälpa användare bygga praktisk kunskap.

- Praktiska verktyg framför, men inte utan, bakgrund, teori, förklaringar, beskrivningar.

- Rusta verksamheter utifrån de medarbetare de har snarare än, men inte utan att, erbjuda tjänster som tar med sig kompetensen när de slutar.

Kontakt: mats(at)attt.se

Licens om inte annat anges.

CC BY-SA 4.0 license