Design Basics

Design Way (Nelson, Stolterman)

Designprocessen finns pÄ mera teoretiskt plan beskriven i boken 'The Design Way'. FÀrdiga metodiker som Innovationsguiden bygger pÄ och implementerar det som den hÀr boken beskriver pÄ ett mycket teoretiskt sÀtt. UtmÀrkande Àr hur den betonar 'judgement' vilket just Àr vad man gör mellan stegen i Innovationsguiden, och Àven 'probe/sense' som ansluter till teorier kring att komplexa problem inte kan anlyseras utan mÄste testas fram pÄ ett strukturerat sÀtt. Boken beskriver ocksÄ en slags övergripande process, men mycket teoretiskt och inte alls möjligt att direkt tillÀmpa, men den innehÄller en yttre loop som kan tolkas som att denna Àr mera rigid, dvs driver fram mot en levererad lösning, och en inre mera 'fluid' process som ansluter till stegen i Innovationsguiden och dess pilar som gÄr Ät olika hÄll.

 

 

The Design Squiggle (Damien Newman)

En illustration av designprocessen. https://thedesignsquiggle.com/ som egentligen bara beskriver rörelsen och mycket översiktliga faser. Men, den sĂ€ger i grunden samma sak som Innovationsguiden men som gör det hela mycket mera konkret.